Edit Content

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

Nowe przepisy regulujące pracę zdalną i urlopy. Co powinniście wiedzieć – nowelizacja kodeksu pracy.

 

Nowelizacja kodeksu pracy i niektórych ustaw sprawi, że tzw. kadry i płace również ulegną zmianom. Biuro rachunkowe będzie musiało wprowadzić pewne modyfikacje zadań działu kadr i płac w dotychczasowym systemie. Zmianom podlegają zasady pracy zdalnej i hybrydowej. Pojawią się nowe rodzaje urlopów z różną odpłatnością. Niektórzy pracownicy mogą liczyć na uzyskanie lepszej ochrony przed wypowiedzeniem umowy. Można spodziewać się także regulacji dotyczących ochrony sygnalistów.

Zmiany dotyczące pracy zdalnej.

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy pracownicy będą mogli pracować na odległość na stałe. Wykonywanie obowiązków poza siedzibą firmy może być całościowe lub częściowe. Zasady będą ustalane ze związkami zawodowymi lub zawarte w regulaminie. Pracodawca zostanie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi wszystkich niezbędnych materiałów i narzędzi, które pozwolą na wykonywanie obowiązków zawodowych. Firma będzie musiała również pokryć koszty energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych. Kolejną zmianą jest możliwość wnioskowania przez pracownika o wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie.

Pojawią się dodatkowe dni wolne.

Dobrą wiadomością dla pracowników jest pojawienie się dodatkowych urlopów zgodnie z nowelizacją ustawy kodeksu pracy. Można liczyć na wydłużenie urlopu rodzicielskiego o dwa miesiące, czyli do 41 tygodni. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli ojcowie nie wykorzystają dodatkowych dni wolnych, to nie przejdą one na matkę, przepadną. Jest to sposób na zachęcenie mężczyzn do opiekowania się dzieckiem. Dwa dodatkowe miesiące wolne od pracy będą płatne w niepełnej wysokości. Zasiłek wyniesie 70% podstawy wymiaru. Na dodatkowy urlop mogą liczyć także osoby niebędące rodzicami małych dzieci. Będzie miał on postać pięciodniowego urlopu opiekuńczego. Można go wykorzystać, gdy pojawi się potrzeba zapewnienia wsparcia członkowi rodziny, czyli rodzicowi, dziecku, małżonkowi lub innej osobie, która mieszka z danym pracownikiem. W celu uzyskania urlopu trzeba złożyć stosowny wniosek i podać jako przyczynę konieczność sprawowania opieki osobistej. Należy jednak mieć na uwadze, że otrzymane dni wolne będą bezpłatne.

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy możliwe będzie otrzymanie dwóch wolnych dni z powodu działania sił wyższych. Są one przyznawane wyłącznie w pilnych sprawach rodzinnych wynikających z choroby lub wypadku, gdy niezwłoczna obecność pracownika staje się niezbędna. Tego typu urlop będzie płatny. Jego wysokość wyniesie połowę przysługiwanego wynagrodzenia. Rodzice otrzymają również szczególne uprawnienia. W przypadku pracowników sprawujących opiekę nad dzieckiem do 8. roku życia nie można zastosować bez ich zgody zatrudnienia w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Jeśli jej nie wyrażą, to pracodawca nie będzie mógł objąć ich systemem przerywanego czasu pracy ani delegować w inne miejsce pracy.

Jakie zmiany wiążą się dla pracowników w związku z nowelizacją kodeksu pracy?

Pracownicy mogą liczyć na szereg korzystnych zmian w związku z nowelizacją kodeksu pracy. Uzyskają lepszą ochronę przed zwolnieniem. Pracodawca będzie zobowiązany do uargumentowania wypowiedzenia umowy i przedyskutowania tego ze związkiem zawodowym. Pracownik będzie również mógł domagać się przywrócenia go do pracy w przypadku rozpatrywania bezprawności zwolnienia na drodze sądowej. Nowe zasady dotyczą również zatrudnienia na okres próbny. Kontrakty będzie można zawierać na czas nieprzekraczający jednego miesiąca, dwóch miesięcy lub trzech miesięcy, z czego dwa pierwsze będą mogły zostać dodatkowo wydłużone o miesiąc. Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy pracownicy uzyskają transparentne zasady zatrudnienia i zwolnienia. Przyczyną wypowiedzenia umowy nie może być domaganie się o uzyskanie informacji o zatrudnieniu, wnioskowanie o zmienienie rodzaju umowy lub wymiaru pracy, bycie równolegle zatrudnionym w innej firmie.

 

Zawiłości kadrowo-płacowe przestają być problemem z biurem rachunkowym Warszawa Vamik – postaw na profesjonalistów!

Tryby symbolizujące współpracę w systemie outsourcingu kadr i płac.
Outsourcing kadr i płac – Vamik

W związku z licznymi nowelizacjami kodeksu pracy niezwykle wygodnym rozwiązaniem dla wielu firm, niezależnie od specyfiki prowadzonej działalności, będzie outsourcing kadr i płac. Po raz kolejny okazuje się, że jest to dobra strategia, cedująca wszelkie zmiany prawa pracy na partnera outsourcingowego, zajmującego się działem kadr i płac. Korzystanie z profesjonalnych usług zewnętrznego podmiotu pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Specjaliści kadr i płac mają wiedzę, zaplecze techniczne i śledzą na bieżąco zmieniające się przepisy z zakresu prawa pracy. Można wobec tego mieć pewność, że nawet po wprowadzeniu modyfikacji w związku z wdrożeniem nowelizacji w życie wszystko zostanie zrealizowane zgodnie z zapisami widniejącymi w kodeksie pracy.

Źródło https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5713620,dwie-duze-nowelizacje-kodeksu-pracy-w-2023-roku-kiedy-liczne-zmiany-w-prawie-pracy-wejda-w-zycie-najwazniejsze-zmiany.html