Pozostałe usługi

 

 

Poprzez sieć naszych partnerów realizujemy również inne usługi związane z prowadzeniem i zarządzaniem przedsiębiorstwa, takie jak:

 - medycyna pracy

 - szkolenia BHP

 - windykacja oraz bieżąca obsługa prawna

 - informatyka

 - tłumaczenia

 - finansowanie prywatne i korporacyjne