Obsługa księgowa

 

Prowadzenie księgowości firmy jest odpowiedzialnym zadaniem, którego chętnie się podejmujmy. Spełnienie wymogów formalno-prawnych jak również rzetelnie ujęcie w księgach zdarzeń gospodarczych nie jest dzisiaj wyzwaniem. Poprawne wyliczenie zobowiązań podatkowych jest powszechnie obowiązującym standardem. Dlatego też uwagę swoją skupiamy na informacyjnej roli księgowości, która jasno i wyraźnie wskazuje silne i słabe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. W oparciu o solidnie przeprowadzoną analizę miejsc powstawania kosztów przygotowujemy raporty menedżerskie, które są bezcennym narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Zgodnie z naszą polityką obsługa księgowa obejmuje wszystkie czynności zmierzające do tego, aby osoby kierujące nie odczuwały ciążącej na nich odpowiedzialności związanej z rachunkowością. W skład naszych usług wchodzi m.in.:

 - analiza wdrożeniowa

 - budowanie planu kont

 - bieżąca obsługa księgowa

 - przygotowywanie dokumentacji bankowej (kredyty i pożyczki)

 - sprawozdawczość podatkowa

 - sprawozdawczość zarządcza

 - obsługa kontroli skarbowych w naszym biurze

 

Obsługa księgowa prowadzona jest w programie Symfonia forte.