Kontakt

 

 

Zarząd, księgowość
Wanda Mikunda

tel. +48 22 572 79 19

mail: w.mikunda@vamik.pl

Jakub Mikunda

tel. +48 22 579 79 17

mail: j.mikunda@vamik.pl

 

 

 

Adres:

ul.Złotego Smoka 18 lok.38

02-202 Warszawa

 

 

Firma VAMIK Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

NIP: 526-24-68-712