Kontakt

 

 

 

Zarząd Vamik :

Wanda Mikunda

Jakub Mikunda

 

Adres:

VAMIK Sp. z o.o.

ul. Złotego Smoka 18, lok.38

02-202 Warszawa

Tel. (022) 5727910, kom. 503192191

e-mail : recepcja@vamik.pl


NIP: 526-24-68-712
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.KRS: 0000117968.
Kapitał zakładowy: 50.000,00 złotych.