Obsługa kadrowo-płacowa

 

Kapitał ludzki jest często najcenniejszym zasobem organizacji. Rzetelnie prowadzona polityka kadrowa
i płacowa jest podstawowym zadaniem naszego działu kadr i płac. Kompleksowa obsługa w tym zakresie zapewnia stabilizację kontaktów pracodawca – pracownik. Pozwala ponadto zachować poufność danych płacowych, a co za tym idzie uniknąć konfliktów wewnątrz organizacji

 

Zgodnie z naszą polityką obsługa kadrowo-płacowa obejmuje szereg czynności zmierzających do ograniczenia do minimum dokumentacji płacowej tworzonej i przechowywanej w przedsiębiorstwie.
W skład naszych usług wchodzi m.in.:

 - zebranie dokumentacji pracowniczej

 - przygotowanie umów o pracę i zleceń/dzieło

 - pełna obsługa płacowa wraz z ZUS i PEFRON

 - pełna obsługa kadrowa

 - prowadzenie teczek osobowych

 - wystawienie wszystkich potrzebnych zaświadczeń

 - rozliczenia roczne

 - bezpieczne koperty w korespondencji z pracownikami

 

Obsługa kadrowo-płacowa prowadzona jest w programie Enova.