O Firmie

 

Historia naszej firmy sięga 1991 roku, kiedy powstało jednoosobowe przedsiębiorstwo pod firmą VAMIK Wanda Mikunda.

Ze względu na szybki rozwój w 2000 roku do życia została powołana firma VAMIK Sp. z o.o., która działa do dziś. Nasz dwudziestoosobowy zespół składa się ze specjalistów z zakresu rachunkowości i podatków, kadr i płac oraz zarządzania finansami.

Pomagamy naszym Klientom w budowaniu stabilnego przedsiębiorstwa poprzez profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzonej działalności oraz rzetelnie wykonywaną pracę realizowaną we wszystkich powierzonych nam zakresach.

Zadaniem naszym jest sprawowanie partnerskiej kontroli nad działalnością naszych Klientów pod względem finansowego bezpieczeństwa ich funkcjonowania w aspekcie podejmowanych strategicznych decyzji jak również podejmowanie odpowiednich działań mających na celu optymalizowanie bieżących obciążeń podatkowych.

Ofertę naszą kierujemy wyłącznie do firm prowadzących pełną księgowość (księgi handlowe).

Działalność nasza opiera się w dużym stopniu na zaufaniu, dlatego też stosujemy najwyższe standardy zabezpieczenia poufności danych naszych Klientów, aby uniemożliwić do nich dostęp osobom niepowołanym.

Ponosimy pełną odpowiedzialność materialną za zleconą nam pracę, powierzone dokumenty oraz informacje o kliencie.

Wśród naszych Klientów znajdują się firmy z różnych branż, co gwarantuje znajomość wielu specyficznych aspektów otoczenia publiczno-prawnego oddziaływującego na dane przedsiębiorstwo.